Om

 

Baggrund


For enden af badstuen var der oprindelig to små broer, den ene lå ca. hvor den nuværende bro ligger og den anden ca. 20-30 meter længere  hen mod Damskibsbroen, hvor Troense Bådelaug holder til. Begge broer var i meget dårlig stand efter nogle hårde vintre.

Da jeg var dreng blev broen på venstre side kaldt Badstuebroen og den til højre gik under navnet Flint´s bro.

Badstuebroen  oprindelse kender vi ikke men den var primært belagt med både hørende til beboere i Badstuen, Strandgade og Krogen (Nu Krogvej).
Meget mere vides ikke om den.


Flint´s bro derimod var, efter sigende, hans egen og det mærkede vi unger, hvis vi sommetider dristede os ud på broen.
Ved Flint´s bro lå kun nogle få både,  ejet af særligt udvalgte og kun de måtte benytte broen
Ingvard Flint var bådebygger, han boende i bunden af Badstuen i nummer 4, hvor han også havde sit lille bådebyggeri.


Hvordan kom aftalen i stand

Der i tresserne var det ofte et større arbejde med at holde de små broer fri af isen om vinteren og på et tidspunkt gik det så galt at begge broer var så medtaget at der måtte gøres noget alvorligt for at få nye broer.
Det blev startskuddet til en svær forhandling med Flint og det lykkedes endelig at komme til enighed om at slå broerne sammen hvilket ikke tidligere havde været muligt pga. af uenigheder.

Den nye bro blev navngivet "Badstuens Blolaug" og Laurits Åmand blef valgt som formand for den lille nye forening.

Hvem var de drivende kræfter

Alle som havde tilknytning mødte nu op i mange weekender for at bygge den nye bro.

Gert Jensen tegnede broen, Laurits Åmand stod for støbningen af fundamentet, Bent Andersen & Gert Jensen xxxxxx

Niels Bødker skaffede stålbjælkerne fra nedbrydningen af den gamle kostald på Valdemar Slot. 

Et hold sleb og rensede stålbjælkerne, hvilket var et kæmpe arbejde, hvorefter de blev malet af Aage Hansen & Clausen.

Albert Rasmussen kørte sten & grus til støbningen af betonkeglerne.Den nye bro

[Hvem leverede materialerne, bl.a Valdemar Slot?]Den nye bro blev en bro som stod på beton kegler, udstyret med stål sveller som bar  brodækket som var af egetræ.
Betonkeglerne blev spulet ned med vand, derefter tømt så godt som muligt og efterfølgende fyldt op med beton.

 

På billedet "De stolte baadebro-byggere"

Bagerst fra venstre:

Aage Hansen, Clausen, ???*, Peter Jansen, Karl Emil Christensen, Bent Rasmussen, Leif Kaspersen

Forest fra venstre:

Laurits Aamand, Holger Ingemann Pedersen, Alf Carlsen, Heine Olsen, Leif Nielsen, Gunnar Olsen, Gert Jensen, Bent Andersen.

*Korriger gerne, hvis der er fejl i navnene 😉

 

 

Om os

Fortæl læserne om klubbens medlemmer. Skal man have gjort sig visse erfaringer for at blive medlem? Skal man indsende en ansøgning? Tilføj billeder af klubbens medlemmer nedenfor.

Navn

Titel

Navn

Titel

Navn

Titel

Navn

Titel

Navn

Titel

Navn

Titel

Navn

Titel

Navn

Titel

Navn

Titel